Структура

СТРУКТУРА на фондацията

Върховен орган на фондацията е Съвета на дарителите който избира Управителен и Надзорен съвет и председател.
1. Учредителен акт - 27 KB
2. Устав - 185 KB